Equips de protecció individual
Com a persona empresària has d'identificar la necessitat d'EPI, comprar i controlar el seu estat i manteniment.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Avaluació, Informe, Mesura preventiva, Normativa, Prevenció, Protecció, Riscos
Com a persona empresària has d'identificar la necessitat d'EPI, comprar i controlar el seu estat i manteniment.

Els equips de protecció individual (EPI) són un equip, complement o accessori destinat a ser portat o subjectat per la persona treballadora perquè la protegeixi d'un o diversos riscos.

L'obligació de l'ús d'EPI ve determinat per una Avaluació de Riscos. A part de garantir la seva compra, s'ha de garantir una correcta entrega, ús i manteniment, documentant cada punt. És important implicar a tots perquè informin de manera immediata de qualsevol anomalia.

Publicat el: 14/03/2018