Formulari butlletí reinserció laboral

Publicat el: 21/02/2017

Si vol inscriure's en el programa de reinserció laboral de Mutua Universal així com rebre periòdicament informacions relacionades amb la recerca de feina i/o formació, empleni el formulari següent.

Aquest programa està dirigit a treballadors de les nostres empreses associades i treballadors autònoms adherits que després de patir un accident de treball o patir una malaltia professional han quedat afectes d'un grau d'incapacitat que els impossibilita tornar a desenvolupar la seva activitat laboral o bé han perdut el seu treball durant el procés de recuperació. Així mateix també s'hi poden incloure familiars directes d'aquests.