Política de privacitat

Publicat el: 26/11/2015

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat crear una bossa de treball. En compliment de l'apartat 1 de l'article 11 de la LOPD, informem expressament que les dades personals es poden comunicar a les empreses interessades en formar part del nostre programa de reinserció laboral.

En tots els casos, la comunicació és per a la finalitat indicada, finalitat relacionada directament amb les actuacions i funcions legitimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l'interessat que habilita en aquest servei un mitjà de comunicació en el cas que no vulgui que les seves dades siguin comunicades.

 Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen amb un asterisc (*) als formularis són de caràcter obligatori.

En cap cas, MUTUA UNIVERSAL no farà servir les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les esmentades anteriorment, llevat de prèvia advertència recollida en el LLOC WEB que atorgui un termini raonable per a l'oposició de l'usuari.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris.

Les dades personals recollides per MUTUA UNIVERSAL són objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers automatitzats corresponents.

MUTUA UNIVERSAL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).

MUTUA UNIVERSAL adoptarà els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que es requereixen legalment, i instal·larà les mesures i mitjans tècnics que tingui a disposició per evitar el mal ús, alteració, pèrdua, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades; encara que l'usuari ha de ser conscient que aquestes mesures de seguretat a Internet poden no ser efectives.

Drets dels usuaris amb relació a les dades personals.

Els usuaris tenen reconeguts, i poden exercir, els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant una comunicació dirigida a MUTUA UNIVERSAL a l'adreça de correu electrònic info@mutuauniversal.net, o bé per correu postal dirigit a av. Tibidabo 17-19, 08022, Barcelona.