Pròrroga de les mesures extraordinàries de la Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l'erupció volcànica a La Palma (Reial decret llei 20/2022)

Publicat el: 28/12/2022

El 28 de desembre de 2022, es va publicar el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. A l'article 97, prorroga les mesures extraordinàries de Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja a La Palma. 

Ja pots emplenar el formulari de sol·licitud de pròrroga i remetre'l a la bústia: prestacionesLaPalma@mutuauniversal.net

Article 97

Prestació de cessament d'activitat per als treballadors autònoms que s'han vist obligats a cessar en l'activitat com a conseqüència directa de l'erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja de La Palma.

1. A partir de l'1 de gener de 2023, els treballadors autònoms que estiguessin percebent el 31 de desembre de 2022 les prestacions per cessament d'activitat com a conseqüència directa de l'erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja de La Palma, seguiran percebent-les, sense que es computin, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts, els sis mesos de prestació de cessament d'activitat prevista en aquest apartat.

2.  Aquestes prestacions per cessament d'activitat podran començar a meritar-se amb efectes de l'1 de gener de 2023 i tindran una durada màxima de sis mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor d'aquesta norma. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. La durada d'aquestes prestacions no podrà excedir el 30 de juny de 2023.

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques.

1. A partir de l'1 de gener de 2023, els treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència dels danys ocasionats per l'erupció volcànica que estiguessin percebent el 31 de desembre de 2022 la prestació extraordinària podran accedir a la prestació de naturalesa extraordinària de cessament d'activitat prevista en aquest apartat.

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells treballadors autònoms que vegin afectades les seves activitats com a conseqüència dels danys ocasionats per l'erupció volcànica registrada en la zona de Cimera Vella de La Palma.

1. A partir de l'1 de gener de 2023, els treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència dels danys ocasionats per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja de La Palma que estiguessin percebent el 31 de desembre de 2022 la prestació extraordinària podran accedir a la prestació de naturalesa extraordinària de cessament d'activitat prevista en aquest apartat.

Publicat el: 28/12/2022

 

 

Publicat el: 05/07/2022