Ajudes Socials específiques per a Autònoms

Publicat el: 13/01/2016
Juan Antonio Carmona. Autònom. Beneficiari d'ajuda social de Mutua Universal

Per les seves característiques especials, els treballadors autònoms que es troben en situació d'incapacitat temporal o permanent per accident laboral o malaltia professional, poden patir una pèrdua d'ingressos que provoqui una  situació de vulnerabilitat en el seu nucli familiar.

Per aquest motiu des de Mutua Universal, hem dissenyat una sèrie de ajudes que complementen a les ja existents en el nostre catàleg d'ajudes socials i que serien específiques per a aquest col·lectiu:

Amb l'objectiu de:

  • Evitar la pèrdua d'ingressos econòmics en el nucli familiar de l'autònom.
  • Evitar la pèrdua de clients en el negoci.
  • Fomentar la contractació. 

Per a la concessió d'aquestes ajudes serà necessària l'autorització de la Comissió de Prestacions Especials, prèvia valoració de les necessitats per part de l'equip de Treball Social.

  • Ajuda especial per evitar el tancament del negoci. Ajuda econòmica per a la contractació d'un treballador o per a l'ampliació de l'horari d'un treballador ja contractat, que eviti el tancament del negoci del treballador autònom durant el període d'incapacitat temporal per accident laboral o malaltia professional.

  • Ajuda econòmica per a l' adaptació del negoci a les necessitats físiques que presenti el treballador en cas d'incapacitat permanent parcial.

  • Ajuda econòmica perquè el treballador que es trobi en situació d'incapacitat temporal, porti més de dos anys d'alta i cotitzi per la quota mínima, pugui assumir els costos fixos d'afiliació al RETA durant un any.

  • Ajuda econòmica perquè el treballador en situació d' incapacitat permanent total pugui fer inversions en immobilitzat a l'efecte d' obrir un negoci per compte propi.

  • Ajuda econòmica per a treballadors, que cotitzen per la quota mínima, en situació d'incapacitat temporal, que no puguin afrontar el pagament de la quota d'autònoms durant el segon any.