Autonomoentzako Gizarte Laguntza zehatzak

-an argitaratutakoa: 2016/01/13
Juan Antonio Carmona. Autonomoa. Universal Mutuaren Gizarte-laguntzaren onuraduna

Beren ezaugarri bereziak direla eta, laneko istripu edo gaixotasun profesional baten ondorioz aldi baterako ezintasun edo ezintasun iraunkorreko egoeran dauden langile autonomoek diru sarrera gutxiago izan ditzakete, eta horrek  egoera zailean jar dezake familia.

Hori dela eta Universal Mutuatik, batzuk diseinatu dugu osatzen duten laguntzak gizarte-laguntzen gure katalogoan lehendik daudenei eta talde honetarako zehatzak seriatzen dituztena:

Helburu hauek dituzte:

  • Autonomoaren gune familiarrean diru-sarrerak galtzea saihestea.
  • Negozioan bezeroak galtzea saihestea.
  • Kontratazioa sustatzea. 

Laguntzak emateko, Prestazio Berezietako Batzordearen baimena behar da, Gizarte Laneko Taldeak beharrak baloratu ondoren.

  • Laguntza berezia, negozioa ixtea eragozteko. Laguntza ekonomikoa, langile bat kontratatzeko edo kontratatuta dagoen langileak ordu gehiago lan egin ahal izateko, laneko istripuaren edo gaixotasun profesionalaren ondorioz sortutako aldi baterako ezintasun egoerak iraun bitartean langile autonomoaren negozioa itxi ez dadin.

  • Laguntza ekonomikoa, negozioa aldi baterako ezintasun egoeran dagoen langilearen behar fisikoetara egokitzeko.

  • Laguntza ekonomikoa, bi urte baino gehiago alta emanda dagoen, gutxieneko kuotan kotizatzen duen eta aldi baterako ezintasun egoeran dagoen langileak bere gain hartu ahal izan ditzan urtebetez Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) afiliatzearen ondoriozko kostu finkoak.

  • Laguntza ekonomikoa, ezintasun iraunkor osoko egoeran dagoen langileak ibilgetuan inbertitu ahal izan dezan, bere kontura negozio bat zabaltzeko.

  • Laguntza ekonomikoa, gutxieneko kuotan kotizatzen duten eta aldi baterako ezintasun egoeran dauden langileei zuzendua, bigarren urtean autonomoen kuota ordaindu ezin badute.