Què fem per fomentar la Salut Mediambiental?

Publicat el: 28/12/2015

En Mútua Universal fomentem polítiques, accions i projectes per promoure el comportament responsable amb el Medi Ambient i la sostenibilitat. Tot això a través de la sensibilització, l'impuls d'iniciatives que redueixen els residus i un Sistema de Gestió certificat.

Eficiència

En Mútua Universal promovem un comportament responsable i respectuós amb el Medi Ambient a través de campanyes de sensibilització interna, fomentant el reciclatge, els hàbits de consum responsable i la formació mediambiental.

El projecte de digitalització de la imatge radiològica en tots els centres de treball ha suposat la desaparició dels residus químics perillosos generats (líquids de revelat) minimitzant així el nostre impacte ambiental. D'altra banda, la implantació definitiva de la Clínica Online ha permès una disminució de la necessitat de desplaçaments amb la consegüent reducció de les emissions de CO2.

El compromís de Mutua Universal amb el medi ambient queda reflectit a la nostra política mediambiental, que desenvolupa accions per augmentar el respecte sobre els principis de protecció del Medi Ambient i la prevenció de la contaminació.

A més, també vetllem per incorporar principis d'eficiència, materials respectuosos i mesures de reducció de consum energètic en els nostres centres.


Sistema de gestió

En Mútua Universal, des de l'any 2006, dispnemos del Sistema de Gestió Mediambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 (SGMA 14001) en les nostres instal·lacions a l'àmbit nacional.

Actualment, el Sistema de Gestió Mediambiental està implantat en els 137 centres de treball de la Mútua, i 46 d'aquests centres estan certificats per l'entitat certificadora EQA (European Quality Assurance)