Què he de fer si un dels meus treballadors té un accident fora d'Espanya?

Si un treballador protegit per Mutua Universal té un accident de treball fora d'Espanya té a la seva disposició la Línea Universal (900 203 203. Des de l'estranger 00 34 93 412 33 67).

En funció de la possible gravetat de la lesió, serà atès per un equip mèdic que farà una valoració a través d'aquest servei d'assistència telefònica i, en cas necessari per motius mèdics, indicarà el seu trasllat a un centre sanitari públic.

A partir d'aquest moment, el lesionat passarà a dependre de la sanitat del país on estigui desplaçat.

Casos greus o ingrés hospitalari

Línea Universal s'encarregarà de sol·licitar els informes mèdics escaients i, a través del Servei d'atenció a l'usuari, els remetrà al centre assistencial de Mutua Universal responsable de l'empresa, perquè dugui a terme el seguiment del procés.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?