Fins a quina edat del menor es percep la prestació?

La prestació pot ser reconeguda fins als 23 anys d'edat sempre que el menor acredita la necessitat de tractament directa, continu i permanent. Així mateix, es mantindrà la prestació econòmica fins que el causant compleixi els 26 anys si abans d'assolir els 23 anys acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?