Fins a quina edat del menor es percep la prestació?

La prestació es pot reconèixer fins als 23 anys sempre que el menor acrediti la necessitat de tractament directe, continu i permanent. Així mateix, es mantindrà la prestació econòmica fins que el causant faci 26 anys si abans d'assolir els 23 anys acredita, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65%.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?