Cobertures econòmiques per contingència comuna

S'entén per contingència comuna la situació en què un treballador o autònom, a causa d'un accident o malaltia no laboral, no pot treballar i rep assistència sanitària per part del Sistema Públic de Salut. L'alta i la baixa les determinen els metges de la Seguretat Social.

Contingència comuna i l'empresa

Prestació econòmica

 • Del 1r al 3r dia de baixa (tots dos inclosos)
  A càrrec del treballador

 • Del 4t al 15è dia de la baixa
  60% de la base reguladora a càrrec de l'empresa

 • Del 16è al 20è dia de la baixa
  60% de la base reguladora a càrrec de Mutua Universal

 • A partir del 21è dia de la baixa
  75% de la base reguladora a càrrec de Mutua Universal

 • La durada màxima és de 365 dies. Es pot prorrogar uns altres 180 dies quan es prevegi el guariment.

 Quins són els tràmits que ha de fer l'empresa?

 1. Tramitar el comunicat de baixa del treballador
  Via Sistema RED
  Termini màxim de 3 dies hàbils

 2. Tramitar el comunicat de confirmació
  Via Sistema RED
  Termini màxim de 3 dies hàbils

 3. Alta
  Via Sistema RED
  Termini màxim de 3 dies hàbils

Quins beneficis obté l'empresa?

 • No té cost addicional
 • Millorem els processos de baixa de cada treballador col·laborant amb el sistema públic de salut
 • Agilitzem els expedients d'invalidesa
 • Gestionem de manera personalitzada cadascun dels processos, amb la qual cosa garantim resultats òptims per a l'empresa i el pacient
 • Els nostres professionals especialitzats i els nostres recursos són al servei del pacient

Contingència comuna i l'autònom

Prestació econòmica

 • Del 1r al 3r dia de baixa (tots dos inclosos)
  Import de la prestació 0 euros

 • Del 4t al 20è dia de la baixa
  60% de la base reguladora a càrrec de Mutua Universal

 • Del 16è al 20è dia de la baixa
  60% de la base reguladora a càrrec de Mutua Universal 

 • A partir del 21è dia de la baixa
  75% de la base reguladora a càrrec de Mutua Universal

 • La durada màxima és de 365 dies. Es pot prorrogar uns altres 180 dies quan es prevegi el guariment.

 Quins són els tràmits que ha de fer l'autònom?

 1. L'autònom és atès en un centre del servei públic de salut
 2. Ens lliura el comunicat de baixa
  Termini màxim de 3 dies hàbils

 3. Ens lliura els comunicats periòdics de confirmació
  Termini màxim de 3 dies hàbils

 4. Ens lliura l'alta
  Termini màxim de 24 hores

Quins beneficis obté l'autònom?

 • Gestió i seguiment personalitzat dels processos mèdics
 • Assessorament i informació mèdica i administrativa
 • Possibilitat de tramitar propostes d'alta i expedients d'invalidesa
 • Reducció de les llistes d'espera dels serveis públics sanitaris
 • Confidencialitat en el tractament de la informació
 • Àmplia experiència en el control de la incapacitat temporal
 • Agilitzem els tràmits en cas d'invalidesa o d'iniciació de les possibles incapacitats permanents