"

Teleassistència, tranquil·litat per a tots

Publicat el: 26/11/2015

La teleassistència domiciliària és un servei d'ajuda a domicili que es duu a terme mitjançant un dispositiu electrònic (transmissor portàtil), connectat a la xarxa telefònica, que permet a la persona que el porta avisar immediatament en cas de crisis personals, socials o mèdiques. D'aquesta manera, gent gran i/o amb discapacitat que viuen o romanen soles, poden avisar de situacions de risc. 

El Servei de Teleassistència és un servei preventiu d'ajuda a les persones que per motius de discapacitat, aïllament social, edat avançada, malaltia, o situació de risc psicosocial o físic, necessiten una atenció continuada.

Ofereix una atenció personalitzada, de resposta immediata davant situacions d'emergència o inseguretat, soledat i aïllament, basada en les noves tecnologies de la comunicació, que permet als usuaris i usuàries mantenir el contacte verbal a través de la línia telefònica:

 • Durant 24 hores cada dia de l'any.
 • Sense sortir de casa.
 • Només prement un botó.

El Servei de Teleassistència constitueix un instrument idoni per proporcionar a les persones en situació de dependència i als familiars un nivell més alt d'autonomia, i afavoreix la permanència i la integració al seu entorn.

Quines prestacions ofereix?

 • Atenció directa i personalitzada davant qualsevol tipus de necessitat durant les 24 hores del dia cada dia de l'any.
 • Resposta immediata davant situacions d'emergència mobilitzant els recursos necessaris.
 • Avís a familiars o a qui indiqui la persona usuària en cas de necessitat.
 • Seguiment posterior a situacions d'emergència.
 • Conversa i companyia davant situacions de soledat.
 • Informació sobre les prestacions i serveis.
 • Contacte periòdic amb la persona usuària per oferir-li informació d'interès i fer un seguiment del seu estat.
 • Recordatori de la realització d'activitats concretes, com ara cites mèdiques i presa de medicació.

La Llei per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència l'inclou expressament en el Catàleg de serveis que presten les administracions públiques, i es pot sol·licitar en els diferents ajuntaments.

També compten amb aquest Servei: Creu Roja i algunes empreses privades.