Promovent entorns laborals i estils de vida cardiosaludables

Publicat el: 14/03/2020
Risc cardiovascular

Un any més, en Mútua Universal ens unim a la commemoració de l'efemèride del 14 de març, Dia Europeu de Prevenció del Risc Cardiovascular, insistint en la capacitat que tots tenim per influir sobre els principals factors de risc que provoquen les malalties cardiovasculars (ECV d’ara endavant), i sensibilitzant en la importància d'adoptar hàbits saludables.  

Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les ECV són una de les causes més freqüents de mortalitat i morbiditat, constituint la principal causa de defunció en tot el món.

La incidència de les ECV augmenta amb l'edat de forma radical, de manera que aquest fet, associat a l'envelliment de la població, fa preveure que, el 2030, es podria assolir la xifra de 23,6 milions de persones difuntes per alguna ECV, principalment cardiopaties i accidents cerebrovasculars.  

També s'estima que prop d'un 20% de la població activa als països industrialitzats, patirem una ECV en algun moment de la nostra vida laboral, i al nostre país es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que quan aquestes malalties es pateixen durant el temps i lloc de treball, són constitutives de malaltia relacionada amb el treball o accident laboral, classificat com “no traumàtic”.

Segons avenç de xifres de l'Institut Nacional d'Estadística relatius a l'any 2019, dels accidents mortals registrats en jornada de treball, el 40,8% van anar per causes atribuïbles a malalties cardíaques i accidents vasculars cerebrals, cobrant-se la vida de 194 persones assalariades.

Sabem que hàbits quotidians i saludables com ara:

  • fer una dieta variada com la mediterrània
  • fer exercici físic moderat cada dia
  • dormir entre 6 i 8 hores diàries
  • evitar les situacions d'estrès
  • i no consumir substàncies nocives

prevenen i redueixen les ECV. I sabem que l'entorn laboral, on passem moltes hores durant el dia, pot constituir-se també com l'espai òptim per a la sensibilització, facilitació i adopció d'hàbits saludables.   

A què esperem per promoure entorns laborals i estils de vida cardiosaludables?

 

Et convidem a visitar el nostre espai de Prevenció del risc cardiovascular en l'empresa on trobaràs recomanacions i materials sobre aquest tema: