Premi Francesc Santacana i Martorell al curs d'Expert en Patologia Laboral

Publicat el: 10/02/2021
Reconeixement al curs de Patologia laboral
Curs en Patologia Laboral 2019

El curs superior en patologia laboral, iniciat fa més de 20 anys a la nostra entitat per actualitzar el coneixement del col·lectiu sanitari en aquest àmbit, ha obtingut el Premi Francesc Santacana i Martorell que reconeix l'esforç realitzat en el desenvolupament de persones i organitzacions per mitjà de la innovació en el marc de les titulacions pròpies de postgrau i d'extensió universitària de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

L'objectiu principal del curs és actualitzar els coneixements en matèria de patologia laboral del personal sanitari de Mutua Universal per millorar la qualitat assistencial dels nostres pacients, afavorir la posada en marxa d'estudis d'investigació relacionats amb l'àmbit de la patologia laboral i promoure la participació en fòrums científics d'interès dels alumnes que cursen aquesta formació.

El programa està integrat per:

  • Curs de patologia laboral per a metges.
  • Curs d'intervencions d'infermeria en l'àmbit laboral.
  • Curs de patologia laboral per a fisioterapeutes.

El curs ha estat i és viable gràcies a l'acompliment d'un grup de treball interdisciplinari compost per un costat pel personal de la Direcció Mèdica, encarregat de desenvolupar els continguts del programa, de supervisar la part tècnica d'aquesta formació i d'impulsar l'activitat científica d'aquesta matèria, i, d'altra banda, el departament de Formació i Desenvolupament, que es responsabilitzen d'implantar la metodologia més adequada, dissenyar el material didàctic, donar suport a l'equip de docents d'aquesta matèria, i avaluar els resultats d'aquesta formació.


Curs patologia laboral 2019

A aquesta estructura també se suma el compromís i professionalitat del grup de 20 tutors interns que són qui guien tot el procés d'aprenentatge dels alumnes i es responsabilitzen de l'actualització periòdica del temari.

Durant els últims 10 anys aquest programa ha anat incorporant metodologies d'aprenentatge col·laboratives, apostant per la professionalitat d'un gran equip de formadors interns, i ha integrat noves eines tecnològiques aplicades a l'àmbit formatiu: plataforma d'aprenentatge, fòrums de discussió, videoconferències i grups de treball en línia.


Resultats i èxits del programa

Patologia Laboral Mutua Universal
  • Des dels inicis d'aquest curs l'any 1993, 792 persones han fet aquesta formació.
  • El alt nivell de satisfacció dels participants aferma la continuïtat i l'èxit d'aquest programa formatiu. La valoració global reflectida en les enquestes de satisfacció que complimenten els participants en finalitzar aquesta formació és d'un 9.4 sobre 10, avaluant aspectes tan importants com l'organització i metodologia del curs, material didàctic, qualitat docent dels tutors, i aplicabilitat dels seus continguts al seu dia a dia laboral.
  • Els pacients assistits en els nostres centres sanitaris valoren amb una nota mitja de 7.72 sobre 10 la prestación sanitària rebuda per part de l'equip mèdic, infermer i fisioterapeuta (dades extretes de l'enquesta de satisfacció del pacient).
  • El rigor metodològic i qualitat científica d'aquest programa ha traspassat les portes de Mutua Universal, donant a conèixer els èxits d'aquest curs en fòrums científics d'interès sanitari, com és el cas del Congrés Nacional que organitza anualment la Societat Espanyola de Traumatologia (SETLA) o la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA).
  • Mostra d'això és que, en els últims 5 anys, més de 70 alumnes, fruit dels coneixements adquirits en aquest curs, han presentat comunicacions o pòsters en diferents fòrums científics i alguns d'ells han estat fins i tot guardonats en diferents categories o publicades a revistes científiques.
  • Des de l'any 2015 i després de passar un procés d'auditoria sobre el sistema pedagògic d'aquest programa disposem de la acreditació de títol d'expert Universitari atorgada per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.