Nova jornada a Albacete sobre el programa de la Inspecció de Treball el 2023

Temes: Esdeveniments Jornades Mutua Universal
Publicat el: 03/03/2023

S'ha celebrat una nova jornada informativa sobre la Inspecció de Treball per a l'exercici de 2023, en aquest cas a Albacete. A la jornada, que ha tingut lloc en la Sala d'actes de la Direcció Provincial d'Educació, Cultura i Esports d'Albacete, han assistit més de 50 professionals d'assessories i empreses de la província.

Per al desenvolupament d'aquesta, en aquesta ocasió s'ha comptat amb la presència de Juan Ramón Romero, director Provincial de Mutua Universal a Albacete; Juan José González, president de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials a Albacete; Juan Díaz Rokiski, director territorial d'Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) de Castella-La Manxa i María Llanos, cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social d'Albacete.

Igual que en les jornades celebrades anteriorment a Guadalajara i Toledo, s'ha abordat el resultat de l'activitat de la ITSS durant 2022 i les novetats legislatives i programació per al 2023.

A més, s'ha aprofundit en les àrees de prevenció de riscos laborals, relacions laborals i treball i en la de seguretat social i treball irregular. En aquest bloc també s'han comunicat les novetats normatives de la inspecció de treball.

Finalment, s'ha informat sobre algunes de les activitats que la ITSS preveu dur a terme: en la construcció 600 actuacions, en activitat agrària 70 o en riscos com els musculoesquelètics, 100 actuacions.