Mutua renova el segell “Alcobendas Concilia”

Publicat el: 02/07/2019
Alcobendas concilia

Per setè any consecutiu, Mutua Universal ha renovat el Segell "Alcobendas Concilia en Igualtat" pel seu model de gestió en conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Aquest any, un total de 37 empreses d'Alcobendas han rebut els segells “Alcobendas Concilia” (pimes) i “Empreses per la Igualtat” (grans empreses), en reconeixement per les seves aportacions i el seu treball a favor de la igualtat d'oportunitats i de la conciliació laboral.

La direcció de RH, a través de la representació d'Alcobendas, ha presentat totes les mesures i accions que Mutua Universal té i posa a disposició de les persones treballadores que presten els seus serveis a la companyia, per poder aconseguir el millor equilibri per desenvolupar-se professionalment i gaudir, al mateix temps, de la seva vida personal i familiar, com són la flexibilitat horària, els 31 dies feiners anuals de vacances, la compactació horària per a empleats/des amb fills menors d'un any o l'adaptació escolar, entre d'altres. 

Evitar discriminacions i desigualtats, així com fer una gestió eficaç i eficient del talent propicia un clima positiu que millora la vida personal, l'entorn professional i redunda en beneficis econòmics per a l'empresa. 

Manuel de Rodrigo, director de la representació de Madrid Nord, va recollir el reconeixement de la mà de l'alcalde d'Alcobendas en un acte que va tenir lloc el dia 28 de juny.


Millora del clima laboral

Alcobendas Concilia

L'objectiu d'aquesta iniciativa (que va començar el 2013 amb 18 empreses) és seguir avançant en matèria d'igualtat d'oportunitats i conciliació. El 100% de les empreses reconegudes són conscients que les desigualtats afecten negativament el clima laboral i els resultats. 

En aquesta setena edició dels premis hi ha deu entitats noves i d'altres 27, entre les quals es troba Mutua Universal, que renoven el seu segell, amb el que "demostren el seu compromís i fidelització" en la igualtat segons l'Ajuntament d'Alcobendas.

Les empreses participants han rebut assistència tècnica i consultoria especialitzada en consolidació empresarial amb perspectiva de gènere, i se'ls ha ofert eines i estratègies que facilitin la igualtat d'oportunitats i la conciliació de la vida personal i professional.