Mutua Universal s'adhereix al Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)

Publicat el: 20/03/2019
Programa reducció gasos

Mutua Universal passa a formar part del Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, un segell de qualitat que acredita un compromís ferm per a la reducció d'aquests gasos, responsables del canvi climàtic. A través d'aquest programa, els organismes es comprometen voluntàriament a elaborar cada any un inventari d'emissions i a plantejar i implantar mesures per reduir-les.

Amb la seva adhesió, Mútua Universal es responsabilitza d'inventariar i implementar mesures per reduir les emissions de CO2 en l'activitat assistencial i la gestió administrativa que es duu a terme en els seus centres i les Àrees de Control Hospitalari (ACH), així com en la flota de vehicles vinculada a aquestes activitats.

Etiqueta reducció emissió de gasos

L'Entitat ja ha fet diverses actuacions per millorar el comportament ambiental; la comunicació mensual de consums energètics dels edificis; el control operatiu de les instal·lacions, o la renovació de l'enllumenat amb lluminàries LED. Els primers centres assistencials afegits al Programa són Barcelona-Rosselló, Cornellà del Llobregat, Sant Feliu del Llobregat, Martorell i Terrasa.

El Programa d'Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de Gasos amb Efecte D'hivernacle (GEI) és una eina impulsada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a aquells que cerquen un compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEI, més enllà del que obliga la normativa.

El principal repte dels acords voluntaris és implicar als diferents actors de la societat catalana en la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Per això, els acords voluntaris creen el marc tècnic i institucional necessari per donar suport a les organitzacions pioneres en matèria de lluita contra el canvi climàtic, i que tenen, per tant, la capacitat de liderar un canvi cap a un model econòmic i energètic sostenible.