"

Mutua Universal participa al Congrés Estatal de l'Associació de Treball Social i Salut

Publicat el: 15/05/2018
Equip de Treballadores Socials de Mutua Universal al Congrés TSS de Pamplona

L'equip de treballadores socials de Mutua Universal va participar en el XIII Congrés Estatal de l'Associació de Treball Social i Salut que va tenir lloc els dies 10, 11 i 12 de maig a Pamplona. Aquest Congrés pretén generar un espai de trobada científic per a l'àmbit del treball social sanitari.

L'equip de Mutua Universal va presentar dos posters, ‘Cartera de serveis i catàleg de prestacions de Mutua Universal ’ de María Rafecas, i ‘Treball social sanitari i coaching en pacients que han patit accident laboral. Programa Jo Puc a Mutua Universal ’ de Miriam Cuesta, així com la presentació oral ‘Necessitats socials prevalents en pacients protegits per Mutua Universal que han patit una amputació després d'accident laboral’ realitzada per Ana Cristina Pardos.

En aquesta edició, el contingut del congrés es va plantejar sobre 4 eixos temàtics: treballar amb les fortaleses en el Treball Social Sanitari; bioètica i treball social sanitari; intervenció i participació comunitària des del treball social sanitari; i noves metes i objectius.