Mutua Universal manté les ajudes socials

Publicat el: 14/05/2020
Ajudes socials

Durant l'exercici 2019, la Comissió de Prestacions Especials va tramitar 7.612 sol·licituds, concedint ajudes socials als seus treballadors protegits per un valor total de 2.775.496 €.

La resolució, de 28 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el règim d'aplicació de les prestacions complementàries de l'article 96.1 b) del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, detalla els requisits d'accés a les ajudes socials de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i s'estableix un catàleg únic per a totes elles.

D'aquesta manera es garanteix el compliment de la finalitat que aquestes ajudes socials estan cridades a prestar, intentant evitar qualsevol arbitrarietat en la seva gestió i atorgant seguretat en la seva dispensació.

El nou catàleg passa a contenir les següents ajudes:

comissions ajudes socials

 

Mutua Universal continua demostrant una gran sensibilitat davant les situacions de necessitat que pot suposar un accident de treball o malaltia professional i adaptant-se a aquesta nova regulació, manté les ajudes socials que concedeix als treballadors i els seus drethavents.

Per atendre les necessitats d'integració laboral i social, Mutua Universal continua apostant pel Programa de Reinserció Laboral.

L'accés a un treball no només millora la integració soci laboral de la persona accidentada, a més és una eina fonamental per atendre les necessitats de protecció i seguretat de la família, l'autoestima i la qualitat de vida.

El programa es gestiona des de l'Àrea de Treball Social i està dirigit a promoure, en la mesura en què la situació el permeti, la reinserció laboral d'aquells treballadors de les nostres empreses associades i treballadors autònoms adherits que després de patir un accident de treball o patir una malaltia professional, han quedat afectes d'un grau d'incapacitat que els impossibilita tornar a desenvolupar la seva activitat laboral i/o han perdut el seu treball durant el procés de recuperació i es troben en situació de risc d'exclusió social (gent gran de 45 anys, famílies monoparentals…).

Durant l'exercici 2019 van participar l'en programa un total de 54 treballadors, dels quals el 38% ja han aconseguit incorporar-se al mercat laboral, mentre que el 15% continuen actius en el programa, trobant-se en situació de cerca activa de treball.