Mútua Universal ingressa prop de 17 milions d'euros a les seves empreses associades pel ‘Bonus Prevenció 2018’

Publicat el: 11/05/2020
Bonus prevenció

Mútua Universal ha fet l'ingrés del ‘Bonus Prevenció’ corresponent a l'exercici 2018 per valor de 16.886.326 € a les empreses associades que han complert els requisits previstos en la Llei 31/1995 de 8 de novembre.

Amb la gestió de l'entitat, 8.944 empreses s'han vist beneficiades per haver exercit una contribució significativa a la reducció de la sinistralitat laboral. Mútua Universal ha lliurat un total de 16.886.326 €, un 8,5% més respecte a l'any anterior.

Els incentius ‘Bonus Prevenció’ els concedeix la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social a través de les mútues col·laboradores que donen cobertura a les empreses beneficiades.

Es tracta d'una bonificació de fins a un 10% de les quotes liquidades per contingències professionals equivalent al període observat.

Es concedeix a aquelles empreses que han disminuït considerablement la sinistralitat laboral, que han fet actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals i que compleixin amb els requisits de prevenció que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre.

Eina en línia Bonus Prevenció

eina bonus

Mútua Universal disposa d'una eina en línia a disposició de les seves empreses associades que mostra, en una única pantalla i de manera senzilla, tota la informació sobre la seva sol·licitud. A més, és el canal òptim per fer tots els tràmits necessaris per a la seva gestió.

Es tracta d'un sistema en línia molt àgil, desenvolupat per la pròpia entitat el 2017, i que ha permès a les empreses sol·licitar el Bonus de manera ràpida i efectiva i a l'entitat poder gestionar milers de sol·licituds d'una manera eficient i totalment en línia.


Properes convocatòries

Segons el contingut de la Disposició Addicional 3a del Reial Decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, se'n va recordar la suspensió de l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals, per a les cotitzacions generades durant l'any 2019.

Aquesta mateixa suspensió va ser igualment acordada per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2020, segons el que disposa l'article 7.8 del Reial Decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.