Mutua Universal ha participat al Congrés Internacional ORP 2023: 26-28 abril 2023

Temes: Jornades Mutua Universal Salut
Publicat el: 04/05/2023

El 26, 27 i 28 d'abril va tenir lloc el 23è Congrés Internacional ORP amb el lema"At work: one life, one planet"i organitzat per la Fundació Internacional ORP en col·laboració amb l'Institut Basc de Seguretat i Salut Laborals (OSALAN).

Al congrés van participar més de 8.500 persones. 1.238 s'hi van inscriure presencialment i 7.350 a distància, fet que posa de manifest l'alta participació i remarca com és de prestigiós aquest fòrum com a punt de trobada, on es tracten idees i coneixements sobre Seguretat i Salut a la Feina (SST).

Un total de 218 persones de 41 països diferents van participar com a conferenciants.s. Aquests conferenciants van poder compartir solucions per millorar les condicions de treball, reflexionar sobre les desigualtats de gènere i apuntalar les tècniques ja experimentades que han aportat evidència científica i que encara no són d'ús quotidià en matèria de seguretat i salut a la feina.

Alguns dels temes i reptes de futur més parlats a les taules de debat van ser la integració de la cultura preventiva, la salut mental i els riscos psicosocials, l'impacte de les noves tecnologies i l'empresa saludable.

Mutua Universal va participar en aquest esdeveniment amb les intervencions de les professionals de la direcció tècnica d'R+D+I de l'Àrea de prevenció:

  • Maria Villaplana García: va abordar en una taula-debat la ponència"Afrontar l'estrès laboral per assolir l'excel·lència professional en una empresa saludable"el 27 d'abril.
  • Sonia Latorre Cazaña: va presentar el treball"Promoció de la salut en el lloc de treball des de l'àmbit d'actuació d'una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social" el 27 abril.

Tots els treballs acceptats es publicaran en línia en un monogràfic de la revista ORPjournal. La revista està indexada a Latindex, Dialnet i Google Scholar.
Per a més informació: Congrés ORP 2023.