Mutua Universal signa un conveni de col·laboració amb la Fundación Dádoris

Publicat el: 17/12/2019
Dadoris conveni Mutua Universal

El passat 20 de novembre, Mutua Universal va signar un conveni de col·laboració amb la fundació Dádoris amb l'objectiu d'oferir la possibilitat de fer pràctiques als becaris de la fundació en els centres que Mutua Universal.
A més, l'Entitat té també com missió la de difondre entre els seus empleats la tasca que duen a terme des de la fundació.

La fundació Dádoris és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió donar suport a financerament i tutelar a joves preuniversitaris amb altes capacitats i rendiment demostrat i/o estudiants en formació superior que falten de recursos financers propis o de la seva família directa.


També s'encarrega de donar suport a aquells joves que, fins i tot disposant recursos econòmics, per qüestions culturals, ideològiques o de qualsevol tipus que no estigui relacionada amb la financera, tinguin vedat el suport per progressar en la seva educació.

Tot això sense tenir en compte la seva raça, nacionalitat, gènere, orientació sexual, religió o ideologia. L'àmbit geogràfic en què treballa la fundació se circumscriu a estudiants residents a Espanya.

Cal destacar que el suport de la fundació Dádoris no només és econòmic, també ofereixen servei de mentoring/tutoria per ajudar a eliminar les barreres socials que aquests joves tenen per assolir l'accés a la universitat, a més d'oferir-los orientació en l'elecció de la seva carrera, i suplir, en el cas que sigui necessari, la falta de suport del seu entorn familiar.