Mútua Universal concedeix un 8 % més d'ajudes socials el 2018

Publicat el: 03/04/2019
Ajuda social Mutua Universal

La Comissió de Prestacions Especials de Mutua Universal va tramitar durant l'exercici 2018 un total de 8.153 sol·licituds d'ajudes socials, per les quals es va concedir un valor de 3.328.452 euros, un 8,82% més que en l'exercici anterior.

Destaquen les 847 ajudes concedides per atendre les necessitats bàsiques dels treballadors accidentats i les seves famílies (serveis d'ajuda a domicili / acompanyament hospitalari i situacions de pobresa energètica), per un import total de 457.576€, un increment del 26,42% respecte a les ajudes concedides per aquest concepte el 2017.

Amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre de participants, el Programa d'Ajudes per a la Reinserció Laboral s'ha ampliat i, un any més, ha incrementat la seva dotació que ascendeix a 72.646€. Atendre les necessitats d'integració laboral i social dels treballadors accidentats, és molt valuós per a Mutua Universal, ja que l'accés a un treball no només millora l'integració soci laboral de la persona accidentada, sinó que també és una eina fonamental per atendre les necessitats de protecció i seguretat de les seves famílies, l'autoestima i la qualitat de vida.

En aquesta línia, Mutua Universal ha signat contracte amb l'empresa Ingeus, entitat amb un ampli historial i recorregut en la prestació de programes dirigits a la reinserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Les ajudes socials són valorades per l'equip de Treballadores socials abans de tramitar-les davant la Comissió de Prestacions Especials (CPE), un òrgan de participació integrat per representants dels treballadors, designats per les centrals sindicals, i per representants d'empresaris associats i autònoms, que gestiona la Reserva d'Assistència Social de la Mútua. La Comissió es reuneix trimestralment i concedeix ajudes socials amb diferents finalitats.