Mutua Universal concedeix un 60% més d'ajudes socials respecte al mateix període de 2016

Publicat el: 29/05/2017
Mutua Universal concedeix un 60% més d'ajudes socials respecte al mateix període de 2016

Mutua Universal ha concedit, durant el primer quadrimestre de l'any, ajudes per valor de 831.648 euros, fet que suposa un augment del 60% respecte al mateix període de 2016. L'entitat està fent esforços per potenciar el coneixement de les ajudes socials als treballadors de les seves empreses associades, autònoms adherits i famílies.

Les ajudes socials concedides donen resposta a diferents situacions de necessitat que afecten tant al treballador com a la família després d'haver patit un accident laboral o patir una malaltia professional. La seva concessió posa en relleu la funció social de les mútues en la societat.


En la seva tasca per adaptar-se a les necessitats dels treballadors, Mutua Universal ha incorporat en l'últim any quatre noves ajudes. "El que ens caracteritza en l'entitat és la constant innovació en el nostre catàleg d'ajudes socials. Observem el que els ocorre als pacients i cerquem ajudes que s'adaptin a aquestes necessitats en concret. Un altre aspecte que ens defineix és el tracte personalitzat que donem a cada pacient i a cada família, cadascun és únic i el tractem com a tal des del primer moment”, assenyala Montserrat Fernández, coordinadora de treball social de Mutua Universal.


Entre les noves concessions, figuren ajudes per situació de pobresa energètica, per a treballadors autònoms per tal d'evitar el tancament del negoci, per donar formació al cuidador principal de treballadors en situació de dependència i, finalment, una ampliació de les ajudes destinades a la formació a les famílies de treballadors en situació d'incapacitat temporal.


Durant el període comprès entre gener i abril de 2017, Mutua Universal ha concedit ajudes per valor de 831.648 euros i fins a mitjan maig l'import ascendeix a 973.340 euros. En l'últim exercici de 2016 l'entitat va concedir un total de 5.689 ajudes, de les quals es van beneficiar 1.757 famílies. El valor de les ajudes concedides el 2016 va ascendir a 2,067 milions d'euros.