Mútua Universal concedeix més de 3 milions d'euros en ajudes socials el 2017

Publicat el: 15/03/2018
Mútua Universal concedeix més de 3 milions d'euros en ajudes socials el 2017

La Comissió de Prestacions Especials de Mútua Universal, mútua col·laboradora amb la seguretat social, va tramitar durant l'exercici 2017 un total de 6.008 sol·licituds d'ajudes socials, per les quals va concedir un valor exacte de 3.058.567euros, un 47’4% més que en l'exercici anterior.

Aquestes ajudes socials donen resposta a situacions concretes de necessitat que afecten a un treballador i al seu entorn més pròxim després d'haver patit un accident de treball o patir una malaltia professional. Del total d'ajudes lliurades el 2017, 824 van anar concedides per garantir que els ingressos del nucli familiar són suficients per atendre les necessitats dels seus membres i beques d'estudis per als fills, amb un import que va superar els 880.000 euros.

Amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre de participants en el programa de reinserció laboral, Mútua Universal va incrementar la dotació econòmica en un 35’98%, respecte a l'any anterior.

Aquestes ajudes són reconegudes per la Comissió de Prestacions Especials de Mútua Universal, un òrgan de participació integrat de la mateixa manera nombre de representants d'empreses associades i de treballadors. La Comissió es reuneix trimestralment i concedeix ajudes socials amb diferents finalitats com l'adaptació d'habitatges i vehicles per a millor accessibilitat en cadira de rodes, adquisició de material d'ajuda tècniques i ortoprotètic especial, atenció domiciliària o atenció psicològica especialitzada.

Altra de les funcions importants de les Comissió de Prestacions Especials és promoure iniciatives que tenen com principal objectiu la reorientació i integració social i laboral de treballadors que després de patir un accident o malaltia laboral queden amb discapacitat o bé en risc d'exclusió social. El programa de reinserció soci laboral es desenvolupa mitjançant plans formatius específics, en funció de les habilitats i capacitats del treballador afectat. L'equip de treballadors socials de Mútua Universal coordina el programa de reinserció soci laboral i s'ocupa de la gestió de totes les sol·licituds d'ajuda social.

La concessió de les ajudes socials posa de manifest la important acció protectora de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social cap al col·lectiu de treballadors.

Consulta la memòria d'ajudes lliurades el 2017