Mutua Universal compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU

Publicat el: 16/08/2018
Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) estan compostos per 17 objectius aprovats per l'ONU que tenen com a finalitat acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat.

Continuen i amplien els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, i busquen solucionar els grans desafiaments a què s'enfronta la humanitat: la fam, la pobresa, la desigualtat, l'accés a l'aigua, l'energia o el canvi climàtic.

Assolir els ODS exigeix la implicació de tots (governs, sector privat i societat civil). En concret, les empreses, des de les PIME i les cooperatives, fins a les multinacionals, complim un paper determinant, ja que influïm en la productivitat, en el creixement econòmic inclusiu i en la creació de llocs de treball.

Mutua Universal està implicada en la sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa a tots els nivells, seguint un comportament responsable que cuida de les persones, les empreses i l'entorn, de conformitat amb els 10 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Com a part d'aquest compromís amb les empreses i la societat, a Mutua Universal ens hem proposat donar a conèixer què són els ODS i quins són les iniciatives amb què l'Entitat vol contribuir a la seva consecució. El treball de qualitat, l'atenció sanitària de màxima qualitat, la investigació i innovació en salut, les ajudes socials a persones en vulnerabilitat, les mesures d'igualtat i diversitat, la gestió ambiental certificada, la contractació responsable o el bon govern són alguns exemples d'això.

En el següent enllaç donem a conèixer un conjunt d'accions específiques que Mutua Universal duu a terme per afavorir els Objectius de Desenvolupament Sostenible: