Mutua Universal celebra la Jornada Científica de Patologia Laboral

Publicat el: 03/06/2019
Jornada Científica Patologia Laboral

Un any més, el col·lectiu assistencial de Mutua Universal va celebrar a Barcelona la clausura del curs de Patologia laboral. Aquest curs, dirigit als col·lectius de metges, fisioterapeutes i al col·lectiu d'infermeria, està certificat per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb la titulació de Curs d'Expert Universitari.

El curs es va iniciar el 1993 per al col·lectiu mèdic; el 2006 el d'infermeria i quatre anys més tard es va iniciar la primera promoció de fisioterapeutes, quedant així englobats tots els col·lectius assistencials de l'entitat.

Aquest any, el format de l'esdeveniment ha evolucionat apostant per dotar de caràcter científic totes les activitats desenvolupades durant la jornada per afavorir la continuïtat i posada en marxa dels estudis d'investigació, facilitar la interacció entre els diferents nivells assistencials i donar a conèixer el foment científic de Mutua Universal en aquest camp.

La Jornada es va iniciar el dijous 30 de maig amb els exàmens presencials dels 88 alumnes d'aquesta promoció i la defensa dels treballs finals davant un Comitè Científic format pels màxims responsables assistencials de Mútua Universal, que van reconèixer els tres millors expedients de cadascun dels col·lectius.

El divendres, 31 de maig, la Jornada Científica va concentrar la majoria d'activitats, entre les quals destaquen:

  • Taula Magistral, amb la participació de la Dra. Matilde Leonor Alba Jurado, inspectora mèdica de la Unitat Mèdica de l'INSS Màlaga i de Marc Fortes, director del projecte d'Infermeria virtual en el Col·legi oficial d'infermeria de Barcelona (COIB) i gestor de projectes a la fundació TICSsalutSocial. La Taula Magistral va estar moderada pel Dr. Javier Romero, director de serveis assistencials. La Dra. Matilde Leonor Alba Jurado, va fer una ponència sobre la creació de la Zona Privada INSS i intel·ligència artificial i Marc Fortes, va explicar l'aplicació d'APPs a la salut i va presentar la bicicleta itinerant del COIB (“La Salu”), dissenyada especialment per acostar als ciutadans la promoció d'hàbits saludables.
  • Taula d'Experiències Mútua Universal, en què diferents sanitaris de Mútua Universal van explicar experiències d'èxit. L'encarregada de moderar la Mesa d'Experiències va ser la Dra. Paloma Teixidó i va comptar amb la participació de Marta Caballé, infermera del centre assistencial de Lugo; Irene Capellín, fisioterapeuta d'Alcorcón; del Dr. Diego Villate, metge de Barcelona Rosselló i de la Dra. Ana Perreau, mèdica rehabilitadora d'ACH Barcelona. Després de la taula va tenir lloc la defensa de posters avaluats pel Comitè Científic.

  • Tallers d'embenats funcionals impartits pel Dr. Rodriguez Roiz i la Dra. Prosperen.
  • Tallers SVB i DEA impartits per la Dra. Eva Muñoz i la infermera Raquel Bandera.

  • Defensa de els tres millors pòsters a cadascuna de les especialitats