Mutua Universal va ajudar el 2015 288 famílies amb fills amb malalties greus

Temes: Prestacions
Publicat el: 28/03/2016

L'any passat, Mutua Universal va abonar 3,46 milions d'euros en prestacions d'aquesta categoria. L'entitat va ajudar un total de 288 famílies, pares i mares treballadors amb nens malalts de càncer i altres malalties greus, que van rebre prestacions econòmiques per poder cuidar els seus fills.

Mutua Universal va ajudar el 2015 288 famílies amb fills amb malalties greus

Amb aquesta prestació, les mútues compensen la pèrdua d'ingressos que pateixen els pares com a conseqüència d'haver de reduir la seva jornada laboral per atendre, personalment, un fill menor afectat per alguna de les 108 malalties greus previstes en la normativa.

Aquesta ajuda econòmica és del 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal per contingències professionals i s'extingeix, entre altres causes, quan cessa la necessitat de l'atenció directa, contínua i permanent del menor malalt o quan aquest compleix 18 anys. En el cas dels treballadors autònoms, si no compten amb la cobertura dels riscos professionals, l'import de la prestació serà el 100% de la base reguladora derivada de contingències comunes.

Tal com s'estableix en la Llei general de la Seguretat Social i en l'Estatut dels treballadors, es poden beneficiar d'aquesta prestació els treballadors afiliats i en alta, sigui quin sigui el seu sexe, que redueixin la seva jornada de treball en, almenys, el 50% per a l'atenció d'un menor malalt en aquestes greus circumstàncies. El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de l'atenció directa, contínua i permanent del menor, que s'acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del servei públic de salut responsable de l'assistència mèdica del menor.