Mútua Universal avança cap a l'Oficina Digital amb la implantació de la firma biomètrica en els seus centres assistencials

Publicat el: 30/01/2018
Mútua Universal avança cap a l'Oficina Digital, implantant la firma biomètrica en els seus centres assistencials

Mútua Universal, conscient de la transformació necessària de les organitzacions en l'era digital i amb l'objectiu de millorar l'experiència dels seus associats, a qui situa en l'epicentre de la seva estratègia, ha implementat la firma biomètrica en els seus centres assistencials.

L'entitat, pionera en la cerca de solucions innovadores i personalitzades, desenvolupa la firma manuscrita digital com una de les accions que formen part del pla de transformació cap a una Oficina Digital, que permetrà suprimir barreres formals basades en documentació paper.

Mitjançant dispositius de captura de firmes (tauletes tàctils), es recullen els trets biomètrics del signant a partir de variables de pressió, rapidesa i inclinació dels traços, que permeten identificar i autenticar a la persona signant, aportant total seguretat jurídica i garantint l'autenticitat de la firma. Amb aquesta nova eina integrada en la història clínica electrònica, s'aconsegueix un arxiu digital i automàtic del document.

La implantació del sistema de firma digitalitzada biomètrica permetrà a Mútua Universal millorar la gestió interna i agilitzar tràmits administratius amb els mutualistes i associats. Avui dia es poden signar més de 20 tipologies de documents, amb un volum diari de 7.000 processos de firma, i amb la previsió d'incorporar nous documents susceptibles de firma biomètrica.

D'altra banda, avançar cap a l'Oficina Digital significa minimitzar el consum de paper, afavorint així la sostenibilitat del medi ambient.