Mutua Universal avança en la seva transformació digital

Publicat el: 28/05/2019
Lloc de treball intel·ligent

Mútua Universal segueix avançant en el seu procés d'innovació i transformació digital a partir d'una gestió interna més eficient a fi de respondre a les necessitats dels seus associats en l'era digital.

En el seu objectiu per millorar la gestió i l'eficiència dels seus processos, l'entitat ha implantat el Lloc de treball metge intel·ligent que permet la gestió proactiva i integral dels processos assistencials.

Per fer-ho, ha posat a la disposició del personal mèdic, una vista de treball única amb tots els elements necessaris per organitzar i prioritzar les seves activitats, que assegura la gestió avançada dels processos assignats a aquest professional.

El Lloc de Treball Metge Intel·ligent aposta per la navegació assistida durant la vista mèdica, guiant al professional i proposant en cada moment la tasca que correspon, actuant intel·ligentment en mostrar-li informació rellevant per a la presa de les principals decisions: oferint la possibilitat de proves o tractaments en funció de la patologia i moment de gestió de la mateixa, proposant i agendando automàticament la propera cita segons els paràmetres concrets i específics del procés assistencial i proporcionant accés integrat a guies sanitàries.

Entre els beneficis del Lloc de Treball Metge Intel·ligent es troben:

  • Presa de decisions a partir de dades i procediments
  • Seguiment i control davant desviacions
  • Automatització de tasques a partir de regles de negoci
  • Estandardització de formes de treball
  • Registre de dades de gestió per a anàlisi i circuits de millora contínua

La implementació del Lloc de Treball Metge Intel·ligent en Mútua Universal, pionera en la cerca de solucions innovadores i personalitzades, és una de les accions que forma part del pla de transformació cap a una gestió per processos avançada.

Mútua Universal dissenya un ecosistema innovador en què s'estan desenvolupant un ampli conjunt de solucions per millorar la gestió dels processos assistencials, situant al pacient al centre de l'estratègia digital.