Els accidents laborals s'emporten 569 vides fins al novembre de 2017

Temes: Prevenció
Publicat el: 15/01/2018
Els accidents laborals s'emporten 569 vides fins al novembre de 2017

Un total de 569 persones van morir en accidents de treball en els onze primers mesos de l'any, 7 més que en el mateix període de 2016, amb el que la sinistralitat laboral va pujar un 1,2%, segons els últims dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En concret, de gener a novembre es van produir 451 accidents mortals en la jornada de treball, 11 més que fa un any, i 118 de camí o de tornada del treball, 4 menys que en els onze primers mesos de 2016.

En total, es van registrar 542.222 accidents de treball amb baixa, dels quals 468.781 van ocórrer durant la jornada laboral i 73.441 van anar accidents en el trajecte al treball.

En relació amb els onze primers mesos de 2016, els accidents amb baixa van augmentar en 27.600 en haver-hi's registrat 23.875 incidents més durant la jornada de treball i 3.729 més in itinere que fa un any.

Dels 468.771 accidents de treball amb baixa laboral, 3.505 van anar accidents greus (227 més que en el mateix període de fa un any), 451 mortals (11 més que fa un any) i la resta, 464.825, lleus (23.637 més).

Per sectors, el major nombre d'accidents amb resultat de mort en jornada de treball es va registrar en el sector serveis, amb 228 morts; seguit d'indústria, amb 89 morts; construcció, 75: i sector agrari, 59 morts.

Les principals causes d'accidents mortals en jornada de treball són els infarts i vessaments cerebrals (190), els accidents de trànsit (74), i els atrapaments i esclafaments (73)

Segons l'estadística, els 468.781 accidents de treball amb baixa en jornada laboral representen un índex d'incidència de 282,5 accidents per cada cent mil treballadors al mes, un 5,4% més que en el mateix període de l'any anterior.