La Junta de Castella i Lleó firma un conveni amb nou mútues per impulsar la formació en riscos laborals

Publicat el: 11/04/2018
La Junta de Castella i Lleó firma un conveni amb nou mútues per impulsar la formació en riscos laborals

La Conselleria d'ocupació de la Junta de Castella i Lleó i nou mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, entre les quals es troba Mútua Universal, han signat un conveni per reforçar el treball conjunt en matèria de formació i sensibilització i disminuir les contingències professionals i promocionar la Seguretat i Salut en el Treball. L'objectiu és enfortir la cultura de la prevenció dels riscos a la feina en empreses i professionals.

Les mútues signants han sigut Asepeyo, Fraternitat-Muprespa, Fremap, Ibermutuamur, Maz, Mútua Intercomarcal, Mútua Muntanyenca, Mútua Universal i MC Mutual. Amb la signatura d'aquest acord es formalitza el compromís en accions conjuntes, i facilita la difusió i realització d'activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals englobades en la II Estratègia Integrada d'Ocupació, Formació Professional, Prevenció de Riscos Laborals i Igualtat en l'Ocupació 2016-2020 de la Junta de Castella i Lleó.

També es programaran accions de foment de la cultura preventiva, es treballarà en la millora contínua de les condicions de seguretat i salut a la feina, s'avaluarà l'eficiència i eficàcia de les mesures i es difondran recomanacions i bones pràctiques, així com de les conclusions obtingudes.

Aquest acord suposarà que les mútues facilitaran especialistes en seguretat i salut laboral i la Conselleria d'ocupació facilitarà els recursos necessaris, mitjans i instal·lacions per a aquests cursos de formació.

Aquest conveni s'emmarca en el V Acord de Prevenció de Riscos Laborals 2016-2020, inclòs en la II Estratègia Integrada d'Ocupació, estableix dos objectius prioritaris: avançar en la sinistralitat zero i aconseguir la màxima coordinació en les actuacions com l'assessorament tècnic, formació, sensibilització i programes de prevenció.