"

Jornada per al creixement i enfortiment emocional a Mutua Universal Sevilla

Publicat el: 07/04/2017
Jornada per al creixement i enfortiment emocional de treballadors accidentats a Mutua Universal Sevilla

El Departament de Treball Social de Mutua Universal ha organitzat a Sevilla una sessió d'autoconeixement i creixement personal per a treballadors protegits que, després d'haver patit un accident laboral o malaltia professional, s'han incorporat al Programa de Reinserció Laboral de la mútua.

L'objectiu de la jornada “Noves realitats, nous objectius”, organitzada juntament amb experts en assessorament per a emprenedors, ha estat identificar habilitats i recursos propis que han ajudat als assistents a iniciar el camí que els porti a assolir noves metes. El desenvolupament personal és un model de vida que es pot ensenyar amb una metodologia sistemàtica perquè en un futur cada persona pugui decidir i assolir els seus propis objectius. Mitjançant activitats participatives s'enforteixen idees molt importants per a la superació, el creixement i enfortiment emocional.

Aquesta jornada és una activitat que forma part al Programa de Reinserció Laboral dissenyat per l'equip de treball social de la mútua per acompanyar i promoure, en la mesura en què la situació el permeti, la reinserció laboral d'aquells treballadors d'empreses associades i treballadors autònoms adherits a Mutua Universal que després de patir un accident de treball o patir una malaltia professional han quedat discpacitados o en risc d'exclusió social.

El Programa de reinserció laboral de Mutua Universal, una oportunitat de futur

El Programa de reinserció laboral de Mutua Universal, una oportunitat de futur

Mutua Universal posa a disposició dels treballadors accidentats i de les seves famílies una sèrie d'ajudes socials que tenen per finalitat atendre les diferents necessitats que poden presentar-se després de l'accident laboral o la malaltia professional.

Algunes de les principals necessitats que presenta la persona accidentada i el seu nucli familiar més proper són integrar-se novament a nivell social i laboral; percebre seguretat i protecció, mitjançant l'atenció a les necessitats econòmiques bàsiques del nucli familiar (habitatge, alimentació, estudis dels fills…); i recuperar la seva autonomia personal i qualitat de vida.

En molts casos, l'accés a un lloc de treball és la millor forma de cobrir aquestes necessitats, per aquest motiu Mutua Universal posa a disposició el seu Programa de Reinserció Laboral en què s'ofereix assessorament, orientació i acompanyament en la cerca de treball.

La situació d'incapacitat sobrevinguda pot suposar un dur cop per al treballador accidentat i per a la seva família; ja no poden seguir treballant en la seva professió habitual i en la majoria dels casos creuen que no seran capaços de fer cap altra activitat.

El Programa de Reinserció Laboral de Mutua Universal permet no només trobar feina a les persones que han patit una incapacitat sobrevinguda, sinó també millorar la seva autoestima i millorar la seva situació social i familiar. Quan un treballador pateix un accident laboral i després del procés de recuperació persisteixen seqüeles que li incapaciten per a la realització del seu treball habitual. La funció de les Treballadores Socials en aquestes situacions proporcionar a les persones en situació d'incapacitat a reincorporar-se al mercat laboral oferint-los les eines necessàries per trobar aquest nou punt de partida.