Jornada Científica de Patologia Laboral 2020

Publicat el: 07/12/2020
Jornada científica patologia

El 2 de desembre es va celebrar la clausura de la XXV edició del curs per a metges, la IX del curs de fisioteràpia aplicada a l'àmbit laboral i la XIII del curs superior en intervencions d'infermeria en l'àmbit laboral.

Aquest any, donades les circumstàncies provocades per la COVID-19, el format de l'esdeveniment va ser virtual i va reunir els 87 alumnes del curs i els seus 20 tutors; també van citar els coordinadors mèdics i els directors territorials mèdics i de prestacions que els van estar acompanyant.


En aquesta jornada, s'ha seguit apostant per dotar de caràcter científic a totes les activitats desenvolupades durant la jornada per afavorir la continuïtat i posada en marxa dels estudis d'investigació, facilitar la interacció entre els diferents nivells assistencials i donar a conèixer el foment científic de Mutua Universal en aquest camp.


Defensa dels pòsters

Fernando Mayá, Àngels Carrera i Rocío Alaminos, com tutors referents dels diferents cursos en patologia laboral, van presentar la defensa dels millors pòsters dels alumnes de cada col·lectiu en què van participar:

  • Col·lectiu metge: Dr. Vizer Suárez, metge de Las Palmas, amb el pòster La sinergología, el seu ús com a eina per detectar simulació.
  • Col·lectiu enfemería: Sra. Vanesa Fernández, infermera de Vigo Zona Franca, amb el pòster Sincronitza el teu rellotge intern. Guia per a treballadors a jornada nocturna permanent.
  • Col·lectiu de fisioterapeutes: Sr. Jesús Mosquera, fisioterapeuta de Vigo Zona Franca, amb el pòster Diatermia en lumbàlgies inespecífiques. Revisió bibliogràfica.

Defensa dels casos clínics

Paloma Teixidó, Cap del dept. de Gestió Assistencial de Suport, va moderar la taula de casos clínics, en què van participar:

  • Marta Cruz Plaza, coordinadora Mèdica de Burgos, amb Degloving complet d'extremitat superior per atrapament. A propòsit d'un cas.
  • María Otilia Carrón, metge de Rosselló, amb Luxació posterior d'espatlla. A propòsit d'un cas.
  • Santiago Gerardo Pereira-Menaut, metge de Vigo, amb Dona de 31 anys amb limitació total de mobilitat en espatlla dreta per trastorn conversiu.

 

El curs, certificat per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb la titulació de Curs d'Expert Universitari, es va iniciar el 1993 per al col·lectiu metge; el 2006 el d'infermeria i quatre anys més tard es va iniciar la primera promoció de fisioterapeutes, quedant així englobats tots els col·lectius assistencials de l'entitat.