Empresaris de Guadalajara s'informen sobre el bonus prevenció

Publicat el: 15/05/2017
Empresaris de Guadalajara s'informen sobre el bonus prevenció

CEOE-CEPYME Guadalajara i Mutua Universal han fet una jornada informativa sobre la Bonus Prevenció: Sistema d'incentius per la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. La sessió ha estat dirigida a assessors laborals, empresaris, responsables de RH i tècnics de prevenció. Entre altres aspectes s'han vist les novetats del RD 231/2017, en què consisteix l'incentiu o que empreses poden optar a aquest bonus.

La jornada ha comptat amb la presència de Manuel Amores, tècnic de prevenció a Mutua Universal, qui ha explicat als assistents com la bonus cerca reduir la sinistralitat en l'empresa, així com els quatre requisits principals que cal complir per poder sol·licitar aquest bonus: complir amb els índexs de sinistralitat, no haver estat sancionat, estar al corrent de pagament amb la seguretat social i complir amb els requisits bàsics en matèria de prevenció.

A més, Amores ha mostrat les diferències existents entre les empreses beneficiàries i les petites empreses beneficiàries, així com fer referència al període d'observació que està constituït per 1, 2, 3 o 4 exercicis naturals, que són els que necessita l'empresa per complir amb els requisits de cotització per contingències comunes.

Mutua Universal està duent a terme una sèrie de jornades informatives sobre el bonus en tot el territori espanyol per tal d'acostar les novetats en la sol·licitud de l'incentiu i que es començaran a aplicar a partir de 2017.