"

L'equip de prevenció de Mutua Universal participa en el segon Simposi d'Higiene Industrial

Publicat el: 24/05/2022
Montserrat Vega, tècnica de productes de prevenció de Mutua Universal durant el II Simposi d'Higiene Industrial

Part de l'equip de l'àrea de prevenció de Mutua Universal ha participat entre el 19 i el 20 de maig en el II Simposi d'Higiene Industrial celebrat en el Palau de la Magdalena de Santander, organitzat per l'Institut Càntabre de Seguretat i Salut en el Treball, l'Associació Espanyola d'Higiene Industrial (AEHH) i l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST).

Amb el lema ‘L'odissea de la higiene industrial a Espanya. El futur de la professió’, el congrés, que va congregar a unes 200 persones, pretén oferir un espai de debat sobre tots els desafiaments que es plantegen en el camp de la higiene industrial per tal de millorar els processos d'avaluació de riscos higiènics i la implantació de mesures preventives sobre això. En aquest context en el simposi es van tractar els següents temes:

  • L'higienista industrial: la seva formació i paper dins el sistema de prevenció de riscos laborals.
  • El canvi climàtic: nous riscos higiènics a la vista.
  • Les noves tècniques i procediments per a l'avaluació del risc higiènic.
  • Les mesures de control: la fase d'actuació oblidada.

Durant aquesta segona edició del simposi, Mutua Universal ha presentat dues comunicacions en format postter, ‘Com prevenir l'exposició a cancerígens: PrevenCAREX’, enfocat a identificar i prevenir l'exposició a agents cancerígens i ‘Aprendre jugant les etiquetes dels productes químics: CLPplay©’, una aplicació per a dispositius mòbils que permet a les persones usuàries de productes químics a l'entorn laboral conèixer, assimilar i recordar fàcilment el nou etiquetat de productes químics perillosos.

Ambdós treballs han estat defensats per Montserrat Vega Castillo, tècnica de productes de prevenció de la Direcció Tècnica R+D de l'entitat i autora dels mateixos al costat de Yolanda González García, directora tècnica de R+D de Mutua Universal; Isabel Cobreros Ramos, tècnica de gestió del coneixement i de l'entorn de l'entitat;  Rosa Pérez Planell, tècnica de prevenció i David Surroca Blázquez, tècnic de prevenció de Mutua Universal.