"

Col·laborem en la vacunació massiva en la Fira de Barcelona

Publicat el: 16/06/2021
Vacunacion fira barcelona

La Generalitat de Catalunya va sol·licitar recursos sanitaris i administratius a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per accelerar el procés de vacunació contra la COVID-19. Així doncs, a partir del 7 de juny totes les mútues hem posat a disposició de la Conselleria de Salut un total de 39 sanitaris i 16 administratius amb l'objectiu d'administrar 4.500 vacunes en la Fira de Barcelona.

A Mutua Universal se'ns ha sol·licitat la col·laboració de quatre professionals sanitaris, tres professionals administratius per estar en els diferents boxos de vacunació i una coordinadora per a l'organització dels recursos de les diferents Mútues.

Per poder cobrir cada dia i els diferents torns - de demà de 08 a 14h i de tard de 14 a 20h - i fins i tot períodes de vacances, Mutua Universal col·labora amb personal d'infermeria del centre assistencial de Rosselló i dels departaments de Compres i Serveis Generals, Grans Comptes, Organització i Serveis i Serveis d'Atenció al Pacient-gestió Inicial.

El personal administratiu de Mutua Universal és dels departaments de Serveis Generals, Gestió de Cobraments i de la Direcció Econòmica-financera. La Coordinadora d'Infermeria de Mutua Universal fa la coordinació de tot l'equip.

Relacionat amb la vacunació, per si és del vostre interès, aquí us deixem un enllaç per sol·licitar el Certificat Digital COVID, que ja funciona a Espanya.