Avancem en matèria de sostenibilitat amb el nostre cinquè Pla de RSC i Sostenibilitat
‘‘Actuant en el present, pensant en el futur’’

Publicat el: 13/06/2022

Mutua Universal, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, ha presentat el seu cinquè Pla d'RSC i sostenibilitat 2021-2024 amb el lema “Actuant en el present, pensant en el futur”. Aquest pla renova el compromís de l'entitat amb la responsabilitat social corporativa (RSC) i la sostenibilitat iniciat el 2006 amb la definició del primer Pla director d'RSC.

 

En línia amb la missió de Mutua Universal de vetllar per la salut dels seus mutualistes, el Pla d'RSC i sostenibilitat 2021-2024 planteja quatre eixos de compromís en l'àmbit de la sostenibilitat, amb focus comú en la salut: la salut de les persones (“Gent Saludable”), la salut de l'Entitat (“Entitat Saludable”), la salut de la societat (“Societat Saludable”) i la salut del planeta (“Planeta Saludable”).

L'eix “Gent Saludable” recull el compromís de l'Entitat amb el benestar de les persones, vetllant per la seva salut dins i fora de l'àmbit laboral. Per part seva, l'eix “Entitat Saludable” es materialitza en l'aposta de Mutua Universal pel bon govern, la transparència, l'ètica i la innovació per tal de seguir oferint un servei excel·lent. L'eix “Societat Saludable” fomenta una cultura d'igualtat, inclusió i accessibilitat i orienta la seva acció social cap a l'atenció de les persones. Finalment, l'eix “Planeta Saludable” està relacionat amb la gestió eficient i responsable dels recursos, minimitzant l'impacte de l'activitat de l'Entitat en el planeta.

A partir d'aquest plantejament, l'objectiu del nou Pla de RSC i Sostenibilitat és donar resposta als reptes vinculats a la recuperació econòmica i social en un context poscovid, així com a les necessitats i expectatives dels diferents grups d'interès, contribuint activament als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides.

Alguns dels objectius específics són:

  • Seguir treballant per una cultura corporativa ètica, compromesa i responsable seguint els criteris ASG (Ambiental, Social i de Governança).
  • Fomentar entorns inclusius i accessibles.
  • Avançar en el concepte de “sostenibilitat” com rol transformador a Mutua Universal.
  • Consolidar l'Agenda 2030 en l'activitat de l'Entitat.
  • Orientar l'acció social cap a l'atenció de les persones.
  • Contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones, la societat i el planeta.

Aquestes línies estratègiques s'han definit després de l'elaboració d'una anàlisi de materialitat que ha recollit les prioritats dels diferents grups d'interès de Mutua Universal, incloent el col·lectiu de persones treballadores de l'Entitat. En aquest sentit, el Pla de RSC i Sostenibilitat 21-24 està alineat amb el nou Pla Estratègic de Mutua Universal, que situa a les persones al centre de l'estratègia.

Tota la informació sobre Sostenibilitat a Mutua Universal