Acord de col·laboració entre Mutua Universal i Prevencionar

Publicat el: 20/07/2017
Acord Mútua Universal i revista Prevencionar

El passat 12 de juliol, es va signar un acord de col·laboració entre Mútua Universal, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 10 i Prevencionar, mitjà d'informació en matèria de prevenció, del qual objecte és la difusió de les millors pràctiques en matèria de prevenció i el foment de la cultura preventiva.

Dins aquest conveni se n'ha recordat donar difusió a aquelles activitats, iniciatives, publicacions i altres actuacions d'interès que es duguin a terme en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals desenvolupades per ambdues entitats.

L'acord ha sigut subscrit per Agustin Sánchez-Toledo Ledesma, Director de Prevencionar i Monica Gallego Luque, Directora d'Àrea de Prevenció.