Actualitzem l'App Pretasca amb dues noves activitats dirigides a controlar les mesures de protecció davant el contagi per COVID-19
Aplicació per a dispositius mòbils per a la realització de controls preventius de tasques

Publicat el: 09/06/2020
App PreTasca

Multitud de treballadors fan activitats en llocs de treball aliens a la seva empresa, sols o en grup. Activitats en obres de construcció, reparacions en edificis o en domicilis particulars, activitats de manteniment, treballs de serveis, fins i tot treballs socials…

Aquestes tasques poden ser efectuades per treballadors per compte d'altri o per autònoms. En tots els casos l'empresa de referència necessita tenir una forma de control per verificar que els procediments de treball i les instruccions s'han explicat i revisat abans de començar la tasca. 

Mutua Universal disposa de la aplicació PreTasca per a dispositius mòbils, a través de la qual un capatàs, un autònom o un treballador qualsevol podrà revisar les condicions preventives de la tasca que faci ell sol o amb els seus companys, i enviar l'informe d'aquesta revisió a la seva empresa, o on correspongui, mitjançant correu electrònic o qualsevol altra via per compartir informació. 

Hem actualitzat l'app PreTasca amb dues noves activitats o tasques encaminades a controlar les mesures de protecció davant el contagi per COVID-19 en aquells treballadors que presten serveis en centres de treball o llocs aliens al seu propi centre. 

  • Una de les activitats es refereix als que fan treballs en centres de treball aliens i, per tant, on hi ha treballadors d'una altra empresa i on es fa necessari adoptar les mesures de coordinació habituals, però fent especial recalcament en les mesures de protecció davant la COVID-19.
  • L'altra activitat està dirigida als qui no van a centres de treball sinó a domicilis o locals particulars en els quals no es trobaran amb altres treballadors sinó amb els propietaris d'aquests llocs.

Aquestes dues tasques no inclouen a aquelles per a què la COVID-19 suposa un risc laboral directe, com són les activitats sanitàries o d'assistència social a dependents, per les característiques especials que aquestes impliquen.

L'aplicació disposa actualment de 26 activitats, que s'aniran ampliant en funció de les necessitats dels usuaris.