15 de novembre: Dia Mundial sense alcohol

Publicat el: 15/11/2019
Dia Mundial sense alcohol

Avui, 15 de novembre, Mutua Universal s'uneix al Dia Mundial sense alcohol. Aquesta efemèride va ser proposada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per reflexionar i conscienciar a la població sobre la problemàtica que l'alcohol representa per a l'ésser humà.

L'alcohol ocasiona cada any al voltant de 3,3 milions de morts al món, sent a més un factor causal en més de 200 malalties i trastorns. Això ocorre perquè és una substància econòmica, permesa legalment i acceptada socialment. L'alcohol i el tabac són les substàncies addictives més esteses al món.

A Espanya, la forma de consum ha canviat en les últimes dècades. Tradicionalment, al nostre país, era un consum moderat, associat als menjars. Avui dia el panorama és diferent: s'han estès els consums abusius de caps de setmana, fora de casa, sense associar-ho a menjars; i, a més, amb barreges de begudes, i fins i tot sumant-li a aquest consum el d'unes altres drogues.

Està demostrat que l'abús de begudes alcohòliques és perjudicial per a la població, sobretot en edats primerenques atès que el consum en aquesta etapa de la vida afecta a la substància blanca del cervell que encara no és madura. D'altra banda, el trastorn per consum d'alcohol es manifesta, sobretot, entre els 20 i els 40 anys.

El consum elevat d'alcohol, a més de provocar toxicitat en l'organisme de qui l'ingereix, suposa un perill per a la salut de tercers, ja siguin els companys de treball o altres persones; atès que augmenta considerablement el risc de poder patir accidents a la feina, especialment en aquelles activitats que requereixen un més alt nivell d'atenció i destresa, maneig o manipulació de maquinària o productes perillosos, entre altres …

D'altra banda, els costos laborals associats a la ingesta d'alcohol són difícils de quantificar, però significatius, ja que el 35% dels accidents laborals està present l'alcohol.

Per fer un abordatge de la problemàtica que l'alcohol provoca a la feina és necessari adoptar un enfocament de promoció de la salut i prevenció de riscos; primant, en qualsevol moment, l'ajuda als treballadors afectats i eliminant tabús amb relació al consum.

Mutua Universal us convida a sumar-vos a la celebració d'aquest Dia Mundial sense alcohol, convençuts que el coneixement sobre el consum d'alcohol i els seus efectes, la sensibilització i compromís en l'adopció d'hàbits saludables, són determinants per garantir la nostra Seguretat i Salut a la feina. Recorda: “la vida és més fàcil sense alcohol”.