12 de maig: Dia Internacional de la Infermeria
Infermeria & Intel·ligència Artificial

Temes: Mutua Universal Salut
Publicat el: 12/05/2024

El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria i Mutua Universal se suma a aquesta celebració per recordar-nos la contribució insubstituïble de les infermeres i infermers a la salut i el benestar de la nostra societat.

Avui dia, il món de la salut està experimentant una revolució impulsada per la Intel·ligència Artificial (IA), i la infermeria no és una excepció. Els professionals d'infermeria comencen a integrar la IA en la prestació d'atencions i en la gestió infermera, aprofitant eines i mètodes que milloren l'atenció al pacient, així com la qualitat i l'eficiència de les atencions.

 

La IA pot ser de gran ajuda en les atencions d'infermeria en diversos aspectes:

1. Personalització del pla d'atencions del pacient
2. Monitorització intel·ligent de constants vitals
3. Assistència en la presa de decisions per a l'atenció del pacient
4. Oferiment d'educació i recomanacions personalitzades
5. Automatització de tasques administratives
6. Seguiment remot dels pacients després de l'alta

Actualment, a Mutua Universal, usem la IA predictiva (Machine Learning). Aquest mètode d'anàlisi de dades ens permet preveure, de manera individualitzada i personalitzada, els possibles esdeveniments futurs de cada pacient, ajudant-nos en la presa de decisions i optimitzant les nostres accions en la gestió de la contingència comuna mitjançant el Previsió Linx.

A més, també estem provant la IA generativa. Aquests models de IA estan dissenyats per generar nou contingut en forma de text escrit en la Història Clínica Electrònica (HCE), mitjançant un programa que permet al personal assistencial centrar-se en la conversa amb el pacient, humanitzant així l'atenció en la consulta d'infermeria.

Com noves tecnologies a explorar en l'àmbit de les atencions d'infermeria, destaquen els equips de termografia, com el cas del centre assistencial de València. Aquests dispositius, a través d'una cambra d'infrarojos, poden detectar signes de temperatura elevada en la pell, fet que permet identificar diversos processos fisiopatològics que afectin al reg sanguini de la zona estudiada, ajudant a prevenir possibles complicacions i proporcionant les atencions més adequades en cada moment.

La integració de tecnologia i innovació en la Consulta d'Infermeria és essencial per oferir atencions d'alta qualitat en la nostra xarxa assistencial.