Objectiu 6: Aigua neta i sanejament
Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a totes les persones

Publicat el: 23/02/2018

La disponibilitat de recursos hídrics, juntament amb la qualitat de l'aigua i el sanejament adequat, repercuteixen en la seguretat alimentària, els mitjans de subsistència i l'oportunitat d'educació i desenvolupament de les comunitats d'arreu del món.

Què està fent Mutua Universal?

Aigua neta i sanejament
  • Gestió sostenible de l'aigua
  • Sensibilització ambiental