Entitat socialment responsable

Publicat el: 21/09/2015
Entitat socialment responsable
Publicat el: 19/02/2016

La millor contribució de Mutua Universal a la societat es fa des del valor responsable que té l'activitat que ens és pròpia, en promoure la salut laboral i la prevenció al nostre país, com a elements bàsics per al desenvolupament humà i fomentant, per tant, l'estat del benestar en la societat.

A Mutua Universal entenem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) des d'una perspectiva integrada, que engloba a tota l'Entitat i es basa en el mateix servei que proporcionem en l'àmbit de la salut i la promoció de la Prevenció. La responsabilitat de Mutua Universal es plasma en els seus valors corporatius, no existint separació entre les estratègies i operacions i les polítiques com empresa socialment responsable.

El compromís i la missió de la responsabilitat social corporativa de Mutua Universal és promoure el comportament responsable de l'entitat en el compliment dels objectius de vetllar per la salut i l'excel·lència en els serveis, a través d'una conducta ètica i eficiència en els processos, basant-se en les millors pràctiques, la innovació i la transparència amb els grups d'interès: Empreses associades, treballadors protegits, col·laboradors, empleats, proveïdors, administracions públiques, agents socials, la societat i el medi ambient, com a principals públics estratègics per a nosaltres.


Compromís a llarg termini

Mutua Universal es compromet amb el RSC a través de la definició d'un nou Pla Director de RSC que recull les accions i projectes que es duran a terme en l'Entitat en els propers anys per donar resposta a les expectatives dels seus Grups d'Interès. El nostre compromís es tradueix en fer de Mutua Universal una Entitat Saludable a nivell social, empresarial i mediambiental.