"

Les picades o mossegades de mosquits

Publicat el: 28/10/2019

Lee en contingut complet en Infermeravirtual.com

Aquest tipus de reaccions solen estar produïdes per la picada d'un insecte, com el mosquit, o per una mossegada d'algun tipus de formiga. Es caracteritzen per picor, inflamació, dolor, calor i envermelliment de la zona de la picada i, de vegades, per ampolles, en el cas de les picades d'alguns aràcnids. De vegades es manifesten reaccions generals més greus, com, per exemple, dificultats per respirar; en aquest cas, és important adreçar-se a un centre de salut o hospital. 

En el cas de reaccions locals per una picada o mossegada d'insecte, convé tenir en compte els següents consells.

 

 • Es recomana aplicar fred en la zona de la picada per reduir la inflamació i la picor.
 • Convé aplicar en la zona de la picada una solució de calamina o d'amoníac per reduir la picor.
 • No s'ha de rascar la zona de la picada, per evitar el risc de provocar una ferida.

Per evitar aquest problema de salut, és important seguir les mesures de prevenció recomanades:


Alteracions produïdes per les picades o les mossegades d'insectes

Les picades o les mossegades d'insectes poden produir reaccions locals (picor, inflamació, butllofes o dolor en la zona de la picada) o transmetre malalties com el paludisme o malària, la febre groga, el dengue, etc., freqüents en alguns països en via de desenvolupament, especialment en els que són a la zona tropical (cadascun dels dos paral·lels de l'esfera terrestre situats a una distància de l'equador de 23º 27' nord i sud, respectivament).

Recomanacions generals. Totes les persones que viatgin han de tenir en compte aquestes mesures de prevenció:

 • Utilitzar roba de màniga llarga i colors clars, sobretot des del vesprejar fins a l'alba, ja que aquestes són les hores de màxima activitat de la majoria d'espècies de mosquits.
 • Evitar utilitzar perfums intensos i roba de colors foscos, ja que poden atreure insectes.
 • Utilitzar repel·lents d'insectes amb base de dietilnonamida (DEET) en concentracions d'entre el 30% i el 50% per a adults; per als nens, hi ha productes amb una concentració més baixa de DEET i presentacions en forma de cremes. També hi ha repel·lents d'insectes amb base de productes naturals, com l'eucaliptus.
 • En països o situacions climàtiques en què augmenta la suor a causa de la humitat elevada, repetir l'aplicació del repel·lent amb més freqüència (cada 3 o 4 hores), per tal de mantenir el seu efecte protector.
 • Si es fan activitats amb animals o en què pot haver-hi animals a prop, com a excursions a cavall, portar màniga llarga, pantalons llargs i calçat tancat per evitar el contacte amb les paparres.

 

Recomanacions específiques. Les persones que viatgin a llocs on es poden donar situacions de risc alt, com els països en via de desenvolupament, han d'extremar aquestes mesures de prevenció:

 • Utilitzar una mosquitera per dormir, sobretot a la nit. És recomanable impregnar-la amb permetrina, una substància que allunya als mosquits.
 • Aplicar insecticida en esprai a l'habitació una estona abans d'estirar-se.
 • Utilitzar espirals d'encens que desprenen una substància insecticida o bé aparells elèctrics amb pastilles repel·lents, sobretot durant la nit.
 • Evitar caminar descalç pel risc de ferides en els peus o pel risc de contagi d'algunes malalties per contacte amb la pell.
 • Portar un calçat còmode i ventilat, però tancat, en viatges a zones amb risc de picades d'aràcnids o d'insectes.
 • En zones amb molts aràcnids que poden cercar refugi, sacsejar la roba i el calçat abans de posar-s'ho, sobretot al matí, i fer el mateix amb els llençols i/o el sac de dormir abans de ficar-se en el llit.