Com puc millorar la meva postura?

Publicat el: 29/08/2018

Lee el contingut complet en Infermeravirtual.com

Encara que el personal professional de la salut i els mitjans de comunicació informa àmpliament sobre els possibles riscos que comporta no seguir una mecànica corporal adequada, la realitat és que gairebé ningú adopta mesures ergonòmiques i d'higiene postural.

Aplicar les mesures preventives conegudes comporta prendre consciència de les postures o moviments propis, dedicar un temps per prendre les precaucions oportunes i vèncer la incomoditat immediata per adoptar-les.

Hi ha qui explica que el fet de no adoptar aquestes mesures està relacionat amb la valoració del benefici a curt termini.

Així, moltes vegades, es prima el benefici immediat (dedicar el menor temps i esforç possible) per damunt de la inversió a llarg termini amb mesures preventives que, a la llarga, resulten més beneficioses per a la salut.


Prenent consciència de la postura

Aplicar la mecànica corporal a les diverses activitats. Durant el dia, es duen a terme diverses activitats que comporten infinitat de moviments corporals. L'adopció d'una mecànica corporal correcta, és a dir, el manteniment de postures i la realització de moviments en què el sistema musculoesquelètic s'alineï amb les articulacions, garanteix una disminució d'estrès i de despesa energètic.

Per prevenir lesions, primer cal prendre consciència de la postura i dels moviments propis i, després, prendre la decisió de corregir-los i esforçar-se per aconseguir-ho. 

Mantenint un pes ajustat en l'altura

Mantenir un pes ajustat a l'altura. Una dieta calòrica excessiva sense suficient activitat física genera sobrepès o obesitat. L'excés de pes, a més de restar agilitat, transmet un augment de la tensió i de la pressió a les articulacions del sistema muscular i esquelètic, amb conseqüències nocives que poden derivar en artrosi precoç i en una major facilitat per a les lesions del sistema locomotor.

Al seu torn, l'activitat física fa que augmenti el metabolisme cel·lular, en augmentar les pèrdues calòriques, necessàries per baixar de pes.

Alimentació saludable: recomanacions  

Cuidant l'entorn

A més dels patrons posturals, les condicions de l'entorn influeixen en el moviment. Així, per exemple, una temperatura ambiental càlida tendirà a relaxar el to muscular i els moviments seran més lents. Però quan la persona sent fred, augmenta el seu to muscular i adopta una postura tensa.

Les condicions de l'entorn també poden afectar la mecànica corporal. La tecnologia ha propiciat un entorn artificial ple d'objectes i eines per millorar el benestar. Les persones han d'adaptar els seus moviments per utilitzar aquestes eines i objectes, cosa que pot comportar un mal ús de l'estructura i la funció musculoesquelètica. Els moviments i postures que es duen a terme en l'àmbit laboral, domèstic i d'oci s'associen, moltes vegades, a seqüències no adequades per a la mecànica corporal, per exemple, aixecar pesos, aixecar objectes des del sòl repetidament, contorsionar el cos en aixecar un objecte, estar a peu dret de forma prolongada, fer estiraments forçats per assolir un objecte, fer flexions estàtiques del tronc, etc.

Molts d'aquests moviments es fan de manera automàtica i provoquen un esforç important d'alguns grups musculars; tensions en els músculs i lligaments, i una major càrrega sobre certs ossos, lligaments i tendons, que pot produir dolor, fatiga muscular i deformitats. Un alineament corporal i una mecànica corporal inadequades són algunes de les causes de les molèsties en l'esquena. Els professionals de la salut planifiquen programes educatius sobre com fer moviments, com agafar i traslladar objectes i pesos i quines postures són les més adequades per seure's, tant en l'àmbit laboral com en el domèstic. Una bona mecànica i un alineament corporal correcte requereixen menys esforç muscular per moure's i mantenir-se, i aconsegueixen minimitzar la tensió en els músculs, els lligaments i els ossos.


Practicant un tipus d'activitat física adequada

L'activitat física engloba tots els moviments o activitats corporals que exigeixen uns requeriments energètics superiors als de l'estat de repòs. L'organisme humà és molt complex i permet un nombrós ventall d'activitats diferents que comporten la realització d'activitat física. És per això que es pot parlar de nombrosos tipus d'activitat física segons el punt de vista des de què s'analitza. Els tipus d'activitat física presentats a continuació són els que ara s'ha considerat convenient citar; evidentment, hi ha d'altres. A més, es poden analitzar de forma diferent segons els objectius de la classificació: 

 

     1. Tipus d'activitat física segons la via energètica requerida 

 • Activitat física aeròbica 
 • Activitat física anaeròbica

     2. Tipus d'activitat física segons els moviments

 • Activitat física general 
 • Activitat física específica (o analítica)  

     3. Tipus d'activitat física segons les capacitats (o qualitats) físiques desenvolupades

 • Resistència 
 • Flexibilitat 
 • Velocitat 
 • Força

    4. Tipus d'activitat física segons la intensitat

 • Activitat física insignificant 
 • Activitat física lleugera 
 • Activitat física moderada 
 • Activitat física vigorosa 
 • Activitat física excessiva

    5. Tipus d'activitat física segons l'objectiu

 • Benestar (wellness) 
 • Estar en forma (fitnes) 
 • Rendiment 
 • Rehabilitació 
 • Recuperació 
 • Readaptació

    6. Tipus d'activitat física segons la intencionalitat

 • Activitat física 
 • Exercici físic informal 
 • Exercici físic formal