Activitats d'assessorament, sensibilització i orientació tècnica

Publicat el: 09/09/2015

Assessorament en Prevenció de riscos laborals

Els tècnics en prevenció de riscos laborals de la nostra xarxa nacional estan a disposició de les empreses associades per assessorar-les en tots
aquells aspectes necessaris per consolidar una gestió eficaç de la prevenció de riscos laborals, incloent-hi la seva ajuda en la investigació d'
accidents greus, molt greus i mortals.

La tasca d'assessorament assoleix diversos nivells:
• Diagnòstic de la situació específica de cada empresa, i disseny i seguiment d'un pla d'acció.
Resolució de dubtes generals relacionats amb el desenvolupament d'activitats de prevenció de riscos laborals.
Informació sobre el sistema d'accés a incentius a les empreses que contribueixen a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral
(Bonus Prevenció).


Seminaris d'orientació tècnica

Les empreses associades incloses en el Pla general d'activitats preventives es poden beneficiar d'una oferta de seminaris d'orientació
tècnica, que aborden temes d'interès en el camp de la prevenció. Aquestes activitats es duen a terme a les instal·lacions de Mutua Universal i s'adrecen
a empresaris, treballadors designats, delegats de prevenció, comandaments intermedis i empleats en general, així com a treballadors
autònoms adherits. 


Entre els principals temes que es tracten en els seminaris figuren:
Investigació d'accidents.
Preparació d'inspeccions de treball.
Avaluació de riscos.
Planificació d'activitats preventives.


Programes de sensibilització

Com a complement als programes de reducció de la sinistralitat, Mutua Universal desenvolupa activitats de sensibilització i d'implantació de pautes de treball segures. El seu objectiu és millorar l'actitud i conscienciació dels empleats en aspectes en què és prioritària l'actitud i responsabilitat individual.


Entre els temes més comuns que aborden els programes de sensibilització figuren:
• Prevenció de trastorns musculoesquelètics.
Maneig de l'estrès.
Seguretat viària: accidents in itinere i in mision.
Prevenció cardiovascular.
Consums tòxics: tabac.
• Consum d'alcohol i drogues a l'empresa - payde.
• Adopció d'hàbits saludables.
• Observacions planejades.
• Integració de la prevenció.


Pla de reducció d'accidents in itinere i in mision

Programa dissenyat per a la reducció d'aquests accidents tant de manera general com en col·lectius específics.

Inclou:
• Sistema global de reducció i control dels accidents.
• Instruments i models necessaris per elaborar un Pla de mobilitat.
Instruments, materials i assessorament necessaris per desenvolupar xerrades o campanyes de prevenció.
Canal i materials necessaris per a la formació dels treballadors.