Teletreball

Publicat el: 04/05/2020

Treballar des del mateix domicili o des d'un lloc extern a l'empresa no és un concepte nou, per sí que és un concepte en alça, potenciat per les possibilitats que aporten les tecnologies TIC i pels nous valors socials compartits per les noves generacions que han entrat al món laboral.

Teletreballar no és simplement treballar des de casa, requereix un replantejament del treball en totes les seves facetes perquè sigui un èxit. Entre aquestes facetes es troba la prevenció de riscos laborals. En el teletreball, es manté la relació laboral tradicional entre persona empresària i persona treballador i, per això, les empreses han de gestionar les condicions de seguretat i salut dels seus professionals en règim de teletreball.

Mutua Universal ha dissenyat aquest espai on proporciona orientació i instruments per ajudar a les empreses associades a gestionar la seguretat i salut de les persones de la seva plantilla que apliquin aquesta modalitat de treball.