Exoesquelets. Mites, llegendes i certeses

Publicat el: 13/08/2020

Els exoesquelets industrials són dispositius dissenyats per assistir les persones en les tasques que desenvolupen habitualment en els seus llocs de treball. El seu objectiu és protegir i facilitar assistència per prevenir esforços excessius i minimitzar la fatiga.

Hi ha alguns mites que els presenten com a solucions màgiques i que doten els exoesquelets de certs poders, com ara que "els problemes musculoesquelètics es reduiran un 80%”, que "els treballadors carregaran sacs de 50 kg sense cansar-seo que "augmentarà la producció amb menys personal”. Tanmateix, amb el desenvolupament actual d'aquesta tecnologia no s'assoleixen aquests extrems, però sí que és cert que estan dissenyats per tal d'ajudar l'usuari en el seu lloc de treball i que verdaderament ajuden en el desenvolupament d'algunes tasques, encara que és necessari tenir en compte l'impacte per la seva implantació i la possible generació d'efectes secundaris adversos.

És important, per tant, conèixer què són els exoesquelets per a què serveixen exactament, així com fer una anàlisi profunda de la seva conveniència i comptar amb les indicacions encertades de com introduir-los en una empresa.

Publicat el: 13/08/2020

Et planteges introduir un exoesquelet a la teva empresa?

Igual que qualsevol nou equip de treball, la introducció d'un exoesquelet comporta canvis que generen un impacte tant en la persona usuària com en els seus companys i entorn. En afectar l'acompliment general en l'empresa, la seva introducció hauria de fer-se amb certa prudència. Abans d'incloure un exoesquelet és important considerar diferents aspectes que ens ajudin a valorar quina és la millor opció i comprovar la idoneïtat del dispositiu.

Realment necessito un exoesquelet?

I si és necessari, quin és l'exoesquelet adequat?

Quin impacte pot tenir l'exoesquelet?

Serà vàlid per al lloc de treball?

Com puc facilitar-ne la implantació?