Laboratori d'ergonomia

Publicat el: 15/12/2015

L'ergonomia estudia les capacitats de l'ésser humà aplicant coneixements i tecnologies amb la finalitat d'adaptar l'entorn i les tasques a les persones, per contribuir al seu benestar físic, mental i social.

Ubicat al centre de Mutua Universal al polígon Arazuri-Orcoyen (Navarra), ofereix un servei de referència i diferencial, com a pioner a Espanya en la prevenció de lesions i baixes repetitives de llarga durada mitjançant la cerca de solucions a problemes musculoesquelètics que afecten l'entorn laboral.

Disposa de taller de simulacions i laboratori d'assajos i instrumentació amb les tècniques i els mitjans més avançats.

Especialització

Equip multidisciplinari

Col·laboració d'enginyers, fisioterapeutes i altres especialistes en salut laboral.

Divulgació

Anàlisi, cerca d'oportunitats i solucions per a la millora dels llocs de treball i divulgació entre tota la comunitat empresarial.

Unitat d'investigació

Disseny i modificació de llocs de treball per eliminar riscos i augmentar la productivitat.

Formació

Programes de formació, campanyes de prevenció i elaboració de publicacions específiques.


Línies de treball

Investigació aplicada

 • Elaboració de bones pràctiques per reduir i prevenir els trastorns musculoesquelètics i millorar les condicions dels llocs de treball.
 • Difusió del coneixement i cultura preventiva relacionada amb l'ergonomia.

Estudis ergonòmics

 • Anàlisi biomecànic per a l'objectivació dels esforços desenvolupats i les postures i els moviments adoptats.
 • Estudis comparatius d'eines, útils o processos.
 • Estudis per cercar oportunitats de millora, tant tècniques com a organitzatives.

Beneficis

 • Millora de les condicions de treball.
 • Reducció de les baixes de llarga durada per lesió.
 • Reducció de l'absentisme.
 • Més compromís dels empleats, que perceben millores en les condicions de treball amb tècniques avançades.
 • Augment de la productivitat de l'empresa.

Què podem fer per tu?
Si compleixes aquests requisits:

 • Si els teus indicadors de sinistralitat han augmentat respecte de l'any anterior.
 • Si has tingut alguna malaltia professional d'origen musculoesquelètic.
 • Tens feta l'avaluació de riscos ergonòmics.
 • Necessites ajuda per:
  • Trobar solucions adequades per evitar els trastorns musculoesquelètics que pateix la teva plantilla.
  • Seleccionar eines i equips ergonòmics.
  • Introduir un exoesquelet.
  • Redissenyar la teva instal·lació.
  • Limitar el grau d'esforç en les tasques.
  • Atenuar l'impacte per moviments repetitius.