Laboratori d'ergonomia

Publicat el: 15/12/2015

L'ergonomia estudia les capacitats de l'ésser humà aplicant coneixements i tecnologies amb la finalitat d'adaptar l'entorn i les tasques a les persones, per contribuir al seu benestar físic, mental i social.

Ubicat al centre de Mutua Universal al polígon Arazuri-Orcoyen (Navarra), ofereix un servei de referència i diferencial, com a pioner a Espanya en la prevenció de lesions i baixes repetitives de llarga durada mitjançant la cerca de solucions a problemes d'origen ergonòmic (musculoesquelètic) que afecten l'entorn laboral.

Especialització

Equip multidisciplinari

Col·laboració d'enginyers, fisioterapeutes i altres especialistes en salut laboral.

Divulgació

Anàlisi, cerca d'oportunitats i solucions per a la millora dels llocs de treball i divulgació entre tota la comunitat empresarial.

Unitat d'investigació

Disseny i modificació de llocs de treball per eliminar riscos i augmentar la productivitat.

Formació

Programes de formació, campanyes de prevenció i elaboració de publicacions específiques.


Línies de treball

Equipaments i tecnologies pioneres

Ubicat a Navarra, disposa d'un taller de simulacions i un laboratori d'assajos i instrumentació amb les tècniques i els mitjans més avançats.

Investigació aplicada

  • Elaboració de bones pràctiques per reduir i prevenir els trastorns musculoesquelètics i millorar les condicions dels llocs de treball.
  • Difusió del coneixement i cultura preventiva relacionada amb l'ergonomia.

Estudis ergonòmics

  • Anàlisi biomecànic per a l'objectivació dels esforços desenvolupats i les postures i els moviments adoptats.
  • Estudis comparatius d'eines, útils o processos.
  • Estudis per cercar oportunitats de millora, tant tècniques com a organitzatives.

Beneficis

  • Millora de les condicions de treball.
  • Reducció de les baixes de llarga durada per lesió.
  • Reducció de l'absentisme.
  • Més compromís dels empleats, que perceben millores en les condicions de treball amb tècniques avançades.
  • Augment de la productivitat de l'empresa.