Substàncies Perilloses i CLP

Publicat el: 10/10/2018

El Reglament CLP regula la classificació, etiquetat i envasament dels productes químics perillosos.

Aquest reglament va modificar el sistema d'etiquetat de productes químics el 2010 per a les substàncies, i el 2015 es van afegir també les barreges. 

Mutua Universal ofereix diversos recursos i eines de dono suport a la sensibilització i coneixement del nou etiquetat.

Coneix i aprèn a interpretar la informació de les etiquetes d'una forma diferent amb el nostre videojoc CLPplay.